Συντήρηση

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη συντήρηση της συσκευής, καθώς και τον τρόπο καθαρισμού της και της ρύθμισης της ποιότητας εκτύπωσης.

Βασικός καθαρισμός

Αντικατάσταση Αναλώσιμων

Ρύθμιση και διαχείριση της συσκευής

24YS-064