Αναλώσιμα

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες οδηγίες για τον εκτιμώμενο χρόνο αντικατάστασης των αναλωσίμων που χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή. Αγοράστε αναλώσιμα από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon. Κατά την αποθήκευση και το χειρισμό των αναλωσίμων, τηρείτε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας. Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, συνιστάται η χρήση γνήσιων κασετών γραφίτη και εξαρτημάτων της Canon.
Κατά την αποθήκευση και το χειρισμό των αναλωσίμων, τηρείτε τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στην ενότητα «Πρώτα βήματα» που παρέχεται για το προϊόν.
Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης και τον τύπο του πρωτοτύπου, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα πριν από το τέλος της εκτιμώμενης διάρκειας ζωής τους.
Εάν καθορίσετε μία πιο σύντομη ώρα αυτόματου τερματισμού λειτουργίας από την προεπιλεγμένη ρύθμιση (4 ώρες), η διάρκεια ζωής των κασετών γραφίτη ενδέχεται να μειωθεί.

Κασέτες γραφίτη

 
Παρεχόμενες κασέτες γραφίτη
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη μέση απόδοση* των κασετών γραφίτη που παρέχονται με τη συσκευή.
Η μέση απόδοση βασίζεται στο πρότυπο «ISO/IEC 19798» (το παγκόσμιο πρότυπο που σχετίζεται με τη «Μέθοδο προσδιορισμού της απόδοσης των κασετών γραφίτη για μονόχρωμους ηλεκτροφωτογραφικούς εκτυπωτές και συσκευές πολλαπλών λειτουργιών που περιέχουν εξαρτήματα εκτυπωτή», όπως έχει δημοσιευτεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO)) κατά την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους A4 με την προεπιλεγμένη ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης.
 LBP654Cx / LBP653Cdw
Μαύρο: 1.100 φύλλα
Y (κίτρινο), M (ματζέντα) και C (κυανό): 1.200 φύλλα
 LBP613Cdw / LBP611Cn
Μαύρο: 1.400 φύλλα
Y (κίτρινο), M (ματζέντα) και C (κυανό): 690 φύλλα
 
Ανταλλακτικές κασέτες γραφίτη
Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, συνιστάται η χρήση γνήσιων κασετών γραφίτη της Canon.
 LBP654Cx / LBP653Cdw
Γνήσια κασέτα γραφίτη Canon
Μέση απόδοση κασέτας γραφίτη*
Canon Cartridge 046 Μαύρο
2.200 φύλλα
Canon Cartridge 046 Κίτρινο
Canon Cartridge 046 Ματζέντα
Canon Cartridge 046 Κυανό
2.300 φύλλα
Canon Cartridge 046 H Μαύρο
6.300 φύλλα
Canon Cartridge 046 H Κίτρινο
Canon Cartridge 046 H Ματζέντα
Canon Cartridge 046 H Κυανό
5.000 φύλλα
 LBP613Cdw / LBP611Cn
Γνήσια κασέτα γραφίτη Canon
Μέση απόδοση κασέτας γραφίτη*
Canon Cartridge 045 Μαύρο
1.400 φύλλα
Canon Cartridge 045 Κίτρινο
Canon Cartridge 045 Ματζέντα
Canon Cartridge 045 Κυανό
1.300 φύλλα
Canon Cartridge 045 H Μαύρο
2.800 φύλλα
Canon Cartridge 045 H Κίτρινο
Canon Cartridge 045 H Ματζέντα
Canon Cartridge 045 H Κυανό
2.200 φύλλα
Προσέξτε τις απομιμήσεις κασετών γραφίτη
Πρέπει να γνωρίζετε ότι κυκλοφορούν στην αγορά απομιμήσεις των κασετών γραφίτη της Canon. Η χρήση απομιμήσεων κασετών γραφίτη ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένη ποιότητα εκτύπωσης ή απόδοση της συσκευής. Η Canon δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν κακή λειτουργία, ατύχημα ή ζημιά που οφείλεται στη χρήση μη γνήσιων κασετών γραφίτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση canon.com/counterfeit.
Κατά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη.
24YS-06R