Ρύθμιση

Πριν τη χρήση των λειτουργιών της συσκευής, πρέπει να ρυθμιστούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Για να αρχίσετε, ελέγξτε τις ακολουθίες ροής που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ρύθμισης και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Απαιτούμενες προετοιμασίες πριν από τη χρήση
Οι λειτουργίες που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Κύριες λειτουργίες και ελέγξτε τις διαθέσιμες λειτουργίες.
Διαμόρφωση αρχικών ρυθμίσεων της συσκευής (Οδηγός διαμόρφωσης)
Μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα τις αρχικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη χρήση της συσκευής, όπως την ημερομηνία, την ώρα και τις ρυθμίσεις δικτύου, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
24YS-006