Απαιτούμενες προετοιμασίες πριν από τη χρήση

Ρυθμίστε τη συσκευή ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3 με τη σειρά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο βήμα, κάντε κλικ στη σύνδεση για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα. Επιπροσθέτως, για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πώς να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Βήμα 1
Βήμα 2
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου που δεν περιλαμβάνονται στον Οδηγό διαμόρφωσης. Εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό διαμόρφωσης, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου από εδώ.
Βήμα 3
Ρύθμιση από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις περιβάλλοντος δικτύου, μπορείτε να ρυθμίσετε αποτελεσματικά τη συσκευή από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Εισαγωγή δεδομένων από άλλη συσκευή για εξοικονόμηση χρόνου
Εάν το μοντέλο είναι το ίδιο, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ρύθμισης που έχουν καταχωρηθεί σε άλλο εκτυπωτή/πολυμηχάνημα Canon σε έναν υπολογιστή (εξαγωγή) και να φορτώσετε τα δεδομένα ρύθμισης σε αυτή τη συσκευή (εισαγωγή). Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
24YS-008