Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο, επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία ή την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Canon.
Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή
Εάν αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, μπορεί να μην καλύπτεται έπειτα από την εγγύηση.

Κατά την επικοινωνία σας με την Canon

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όνομα προϊόντος (LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn)
Μεταπωλητής από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή
Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα (όπως τι ενέργειες εκτελέσατε και τι συνέβη ως αποτέλεσμα)
Σειριακός αριθμός (στην ετικέτα στην πίσω πλευρά της συσκευής)
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
 
 
Έλεγχος του σειριακού αριθμού από τον πίνακα λειτουργίας
Επιλέξτε <Έλεγχ Κατάστ> () <Πληροφορίες συσκευής>/<Κατάσταση Συσκευής> <Αριθμός Σειράς>.
24YS-079