Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, συμβουλευτείτε πρώτα αυτό το κεφάλαιο για να βρείτε τη λύση προτού επικοινωνήσετε με την Canon.

Κοινά προβλήματα

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να λάβετε εάν υποψιάζεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Κοινά προβλήματα

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να λάβετε εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά ή εάν το χαρτί τσαλακώνει ή καμπυλώνει. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά

Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός που ξεκινά με «#» (κωδικός σφάλματος)

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να λάβετε εάν εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα ή ένας κωδικός σφάλματος (τρία ψηφία). Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός που ξεκινά με «#» (κωδικός σφάλματος)

Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να λάβετε εάν το χαρτί μπλοκάρει. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος

Αν ένα πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος για να μάθετε με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε.
24YS-06S