Indstilling af lyd

Maskinen afgiver en lyd i en række forskellige situationer, f.eks. når der opstår papirstop eller en fejl. Du kan indstille lydstyrken for hver af disse lyde individuelt.
1
Visning af skærmen <Lydstyrkeindstillinger>
Model med berøringspanel
Tryk på ().
Sort/hvid LCD-model
Vælg <Menu> <Præferencer> <Lydstyrkeindstillinger>.
2
Vælg en indstilling.
Indstilling
Beskrivelse
Handling
<Indtastningstone>
Der lyder en bekræftelse, hver gang der trykkes på en tast på kontrolpanelet eller en knap på displayet
Vælg <Til> (afgiver en tone) eller <Fra> (afgiver ikke en tone).
<Ugyldig indtastningstone>
Lyd afgivet, når der udføres en ugyldig tastehandling, f.eks. når du angiver et nummer, der ligger uden for det gyldige indstillingsområde
<Signal for indkøb af toner>
Lyd afgivet, når en tonerpatron er næsten opbrugt
<Advarselstone>
Lyd afgivet, når der er opstået papirstop eller andre fejl
<Tone for udført job>
Lyd afgivet, når en betjening som f.eks. udskrivning er færdig
<Alarm for energibesp.>
Lyd afgivet, når maskinen aktiverer eller deaktiverer dvaletilstand
24Y5-032