Grundlæggende betjening

I dette kapitel beskrives den grundlæggende betjening, f.eks. hvordan du bruger kontrolpanelet, eller hvordan du ilægger papir, der ofte udføres for at bruge maskinens funktioner.

Dele og deres funktioner

I dette afsnit beskrives de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner, samt hvordan tasterne på kontrolpanelet bruges, og hvordan displayet vises. Dele og deres funktioner

Tænde maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder og slukker maskinen. Tænde maskinen

Brug af kontrolpanelet

Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger displayet til opgaver som f.eks. valg af elementer og justering af indstillinger. Det beskriver også, hvordan man indtaster tegn og tal. Brug af kontrolpanelet

Login på maskinen

I dette afsnit beskrives det, hvordan du logger på, når der vises en loginskærm. Login på maskinen

Ilægning af papir

I dette afsnit beskrives, hvordan du lægger papir i papirskuffen og universalbakken. Ilægning af papir

Tilpasning af skærmen

I dette afsnit beskrives, hvordan man omarrangerer emner for herved at gøre det lettere at bruge de skærme, der vises på displayet. Tilpasning af skærmen

Skifte standardindstillinger for funktionerne

I dette afsnit beskrives, hvordan man ændrer den indstilling, der vises til at starte med, når der vælges en funktion. Skifte standardindstillinger for funktionerne

Indstilling af lyd

I dette afsnit beskrives, hvordan du justerer lydstyrken på de forskellige maskinlyd, f.eks. dem, der afgives, når der opstår en fejl. Indstilling af lyd

Aktivering af dvaletilstand

I dette afsnit beskrives, hvordan du indstiller dvaletilstanden. Aktivering af dvaletilstand
24Y5-01J