<Engelsk tastaturlayout>

Angiv layoutet for et USB-tastatur, hvis det er tilsluttet maskinen. Standardindstillingen er angivet med en daggert ().
<Amerikansk layout>
<Engelsk layout>
<Menu>  <Præferencer>  <Engelsk tastaturlayout>  Vælg <Amerikansk layout> eller <Engelsk layout>  
24Y5-057