Liste over menuen Indstilling

Du kan tilpasse maskinen ud fra dit miljø og dine behov ved at konfigurere indstillingerne, der er beskrevet i dette kapitel. For at starte konfigurationen skal du vælge <Menu> på skærmen Hjem (Hjem-skærmen). I dette afsnit beskrives, hvordan hvert punkt i indstillingsmenuen kan konfigureres.
I dette afsnit beskrives skærm- og netværksindstillinger.
I dette afsnit beskrives, hvordan man justerer kvaliteten af udskrivningsbilledet og maskinens rengøringsfunktioner.
I dette afsnit beskrives indstillingerne for de enkelt funktioner.
I dette afsnit beskrives administration af bruger- og hardwareinformationer, sikkerhedsindstillinger etc.
Du kan udskrive indstillingsmenuen som en liste for at kontrollere de aktuelle indstillinger: Udskrivning af liste over indstillinger
24Y5-054