Udskr. et dok. sikret med en PIN-kode (sikret print)

Ved at indstille en pinkode for et dokument ved udskrivning fra en computer holdes dokumentet i computerens hukommelse og udskrives ikke, før den rigtige pinkode er angivet på maskinens kontrolpanel. Denne funktion kaldes "Sikker udskrivning," og det dokument, der er beskyttet af en pinkode, kaldes et "sikret dokument". Brugen af sikker udskrivning sikrer, at udskrifter af fortrolige dokumenter ikke efterlades uden overvågning.
 
24Y5-039