Udskrivning via sikret print

I dette afsnit beskrives, hvordan du udskriver et dokument fra et program som et sikkert dokument. Den første del af dette afsnit gennemgår, hvordan du sender et sikret dokument til maskinen, mens den anden del gennemgår, hvordan du udskriver det sikre dokument på maskinen.

Afsendelse af et sikret dokument fra en computer til en maskine

1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
2
Vælg maskinens printerdriver, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
3
Vælg [Sikret udskrivning] i [Outputmetode].
Pop op-skærmen [Information] vises. Kontroller meddelelsen, og klik på [Ja] eller [Nej].
4
Angiv udskrivningsindstillingerne efter behov, og klik på [OK].
Skift fane alt efter indstillingerne.
5
Klik på [Udskriv] eller [OK].
Når det sikrede dokument er sendt til maskinen, holdes det i hukommelsen på maskinen, mens det venter på at blive udskrevet.

Udskrivning af sikrede dokumenter

Udskriver de sikrede dokumenter, der er sendt til maskinen. Efter en gyldig tidsperiode (Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter) er gået, bliver det sikrede dokument slettet fra hukommelsen på maskinen og kan ikke længere udskrives.
Hvis sikrede dokumenter ikke udskrives, optager de plads i hukommelsen og kan forhindre maskinen i at printe almindelige (ikke-sikrede) dokumenter. Sørg for, at du udskriver dine sikrede dokumenter, så snart du kan.
Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til sikrede dokumenter.
<Statusmonitor> ( <Enhedsinformation> / <Enhedsstatus>  <Hukommelsesbrug for sikret print>
1
Vælg <Sikret print> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg det sikrede dokument, der skal udskrives.
På model med berøringspanel skal du vælge afkrydsningsfeltet for det sikrede dokument, der skal udskrives, og vælge <Start>. Du kan vælge flere dokumenter, der har samme pinkode.
Hvis der vises en skærm til valg af bruger
Hvis der i hukommelsen gemmes sikrede dokumenter fra to eller flere brugeres, vises skærmen til brugervalg før skærmen til valg af fil. Vælg dit brugernavn.
Sletning af et sikret dokument
På model med berøringspanel kan du slette flere dokumenter på én gang. Vælg afkrydsningsfeltet for det sikrede dokument, der skal slettes, og vælg <Slet>.
3
Indtast pinkoden, og tryk på <Anvend> ().
Hvis du på model med berøringspanel vælger flere dokumenter med forskellige pinkoder i trin 2, vises der en meddelelse. Vælg <Luk>, og vælg de sikrede dokumenter igen i trin 2.
Udskrivningen starter.
Hvis du vil annullere udskrivning, skal du vælge <Annuller> <Ja>.

Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter

Du kan ændre den gyldige tidsperiode fra det tidspunkt, hvor det sikrede dokuments data sendes til maskinen, indtil det slettes inden for en vis tid.
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Funktionsindstillinger>.
3
Vælg <Sikret print>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
4
Vælg <Sikret print - slettetid>.
Når <Sikret print - slettetid> ikke kan vælges
Indstil <Brug Sikret print> til <Til>.
Deaktivering af sikker udskrivning
Indstil <Brug Sikret print> til <Fra>, og genstart maskinen.
5
Angiv, hvor længe maskinen skal holde på sikrede dokumenter, og vælg <Anvend>.
Det sikrede dokument slettes fra maskinens hukommelse, medmindre det udskrives før den tid, der er angivet her, udløber.
På sort/hvid LCD-model skal du fortsætte til trin 7.
6
Vælg <Anvend>.
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
24Y5-03A