Opsætning

Før du bruger maskinens funktioner, skal de miljømæssige forhold indstilles. Til at starte med skal du kontrollere rækkefølgen af de nødvendige sekvenser til opsætningen, hvorefter du skal konfigurere de faktiske indstillinger. Nødvendige forberedelser før brug
De installerede funktioner på maskinen kan variere afhængigt af den købte model. Før du bruger maskinen, skal du se Primære funktioner og kontrollere de tilgængelige funktioner.
Konfigurering af maskinens startindstillinger (opsætningsguide)
Du kan let konfigurere de startindstillinger, der er nødvendige for at kunne bruge maskinen, som f.eks. dato, klokkeslæt og netværksindstillinger, ved at følge vejledningerne på skærmen. Opsætning ved hjælp af opsætningsvejledning
24Y5-006