Opsætning ved hjælp af opsætningsvejledning

Når maskinen tændes (Tænde maskinen) for første gang, starter opsætningsvejledningen for at hjælpe dig med at konfigurere maskinens startindstillinger ved hjælp af vejledning på skærmen. I denne opsætningsvejledning vises indstillingsskærmene i følgende rækkefølge.
Trin 1
Indstil det sprog, der skal vises på kontrolpanelets skærm samt i rapporter, og det land eller område, hvor maskinen skal bruges.
1
Vælg et sprog.
2
For en Model med berøringspanel skal du vælge <Ja>.
3
Vælg et land eller område.
Trin 2
Juster maskinens dato/tid.
1
Vælg en tidszone.
Hvad er UTC?
Coordinated Universal Time (UTC) er den primære tidsstandard, som hele verden bruger til at regulere klokkeslæt. Den rigtige indstilling af UTC-tidszonen kræves til internetkommunikation.
2
Indtast data og klokkeslæt, og tryk på <Anvend> ().
 Model med berøringspanel
Tryk på indtastningsfeltet, og indtast dato og tid.
 Sort/hvid LCD-model
Brug  eller  for at flytte markøren, og indtast dato og tid ved hjælp af taltasterne.
Trin 3
Indstil en pinkode til at få adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Da Brugerinterface til fjernbetjening kan anvendes til at ændre maskinens indstillinger fra en computer, anbefales det at indstille en pinkode.
1
Vælg <Ja>.
Hvis du vælger <Nej>, indstilles der ikke en pinkode, og opsætningsvejledningen fortsætter til trin 4.
Du kan også indstille adgangssikkerheden for Brugerinterface til fjernbetjening senere. Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening
2
Indtast pinkode, og tryk på <Anvend> ().
3
Indtast samme pinkode, og tryk derefter på <Anvend> ().
Trin 4
Konfigurer indstillinger til at forbinde til netværket ved hjælp af trådløst LAN.
1
Vælg <Ja>.
Hvis du vælger <Nej>, indstilles der ikke trådløst LAN, og opsætningsvejledningen fortsætter til trin 5.
2
Vælg <OK>.
3
Vælg indstillingsmetoden.
For mere information om indstillingerne for trådløst LAN henvises til Oprettelse af forbindelse til trådløst LAN.
Trin 5
Du kan finde hurtigkaldsknappen for "Application Library" (Programbibliotek) på skærmen Hjem. Du kan læse beskrivelsen af hver funktion.
1
For at afslutte opsætningsvejledningen skal du vælge <Afslut>.
 
Hvis opsætningsvejledningen er færdig, vises skærmen Hjem.
24Y5-00A