Installering af drivere

Installer på computeren de forskellige drivere og det tilknyttede software.
1
Foretag den nødvendige forberedelse, før du fortsætter med installationen.
Installer på forhånd de valgfrie enheder på hovedenheden. Ekstraudstyr
Hvis maskinen er forsynet med en Dvd-rom, skal du sætte Dvd-rom i drevet på computeren.
Du kan downloade drivere og software, som du vil bruge, fra Canons websted (http://www.canon.com/).
Når nye versioner af drivere og software bliver tilgængelige, vil de blive uploadet på Canons hjemmeside. Du kan downloade dem efter behov, efter du har kontrolleret deres systemkrav.
Afhængigt af din maskine eller miljøforhold er visse funktioner måske ikke tilgængelige.
Nogle af driverne er ikke understøttet afhængigt af styresystemet. For mere information om understøttelsesstatus for det seneste styresystem skal du se Canons hjemmeside.
2
Fortsæt med installationen.
For mere information om installeringsfremgangsmåden henvises til manualerne for de drivere og software, som du vil bruge.
Installation af drivere er ikke muligt, hvis afsendelse og modtagelse af IP-adresser ikke er tilladt i [Firewall-Indstillinger]. For mere information henvises til Angivelse af IP-adresser for firewall-indstillinger.
Hvis afsendelse og modtagelse af IP-adressen på den computer, hvorpå driverne er installeret, bliver deaktiveret af [Firewall-Indstillinger], er det ikke længere muligt at udskrive fra den pågældende computer.
24Y5-01H