Fejlfinding

Når der opstår et problem, skal du se i dette kapitel efter løsninger, før du kontakter Canon.

Almindelige fejl

I dette afsnit beskrives, hvilke handlinger der skal udføres, hvis du har mistanke om, at din maskine ikke virker korrekt. Almindelige fejl

Når du ikke kan udskrive korrekt

I dette afsnit beskrives, hvad du skal gøre, hvis udskrivningsresultatet ikke er tilfredsstillende, eller hvis papiret folder eller er krøllet. Når du ikke kan udskrive korrekt

Der vises en meddelelse eller et nummer, der starter med # (en fejlkode)

I dette afsnit beskrives, hvad du skal gøre, hvis der på displayet vises en meddelelse eller en fejlkode (tre cifre). Der vises en meddelelse eller et nummer, der starter med # (en fejlkode)

Udredning af papirstop

I dette afsnit beskrives, hvilke handlinger der skal udføres, hvis der er papirstop. Udredning af papirstop

Når et problem ikke kan løses

Hvis problemet fortsætter, kan du se under Når et problem ikke kan løses for at finde ud af, hvem du skal kontakte.
24Y5-06S