Almindelige fejl

Hvis der opstår problemer, når du bruger maskinen, skal du kontrollere punkterne i dette afsnit, inden du kontakter os. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.

Kontroller følgende

Er maskinen tændt? Er strømledningen sat i en stikkontakt?

Hvis maskinen er tændt, men ikke svarer, skal du slukke for den og kontrollere, om strømledningen er korrekt tilsluttet. Tænd derefter maskinen igen. Du kan finde oplysninger om tilslutning af strømledningen under Sådan kommer du i gang. Vejledninger og deres indhold

Er LAN-kablet og USB-kablet tilsluttet korrekt?

Kontroller, om disse kabler er tilsluttet korrekt.
Dele og deres funktioner

Er dvaletilstand aktiveret?

Hvis maskinen ikke bruges et bestemt stykke tid, går den i dvaletilstand for at spare på strømmen. Det gør, at du ikke kan bruge den.
Tryk på for at ophæve dvaletilstanden.

Vises der en meddelelse på skærmen?

Hvis der opstår et problem, vises en meddelelse på displayet. Løsninger for hver enkelt meddelelse
Hvis problemet fortsætter efter kontrol
Klik på det link, der svarer til problemet.
24Y5-06U