Hovedenhet

Hvis du trenger mer informasjon om papirformat og -typer for hver papirkilde, kan du se "Tilgjengelig papir."
Type
Skrivebord
Farger som støttes
Alle farger
Skriveoppløsning
600 x 600 dpi
Papirmateriell som kan brukes
Papirformater
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Maks.: 215,9 x 355,6 mm*1
Min. (papirskuff): 100 x 148 mm
Min. (flerfunksjonsskuff): 76,2 x 127 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Maks.: 215,9 x 355,6 mm*1
Min.: 76,2 x 127 mm*1
 
Papirvekt
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Papirskuff: 52 til 163 g/m²*2
Flerfunksjonsskuff: 60 til 176 g/m²*2
LBP613Cdw / LBP611Cn:
52 til 163 g/m²*1*2
Papirtype
Oppvarmingstid*3
Etter at maskinen er slått på
13,0 sekunder eller mindre
Våkne fra hvilemodus
2,0 sekunder eller mindre
Første utskriftstid
(A4)
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Alle farger: 8,6 sekunder
Svart/hvitt: 8,3 sekunder
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Alle farger: 12,0 sekunder
Svart/hvitt: 10,9 sekunder
Utskriftshastighet*4
(Vanlig A4, 100 %)
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Alle farger: 27 ark/minutt
Svart/hvitt: 27 ark/minutt
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Alle farger: 18 ark/minutt
Svart/hvitt: 18 ark/minutt
Papirmatingssystem/Kapasitet*5
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Papirskuff
250 ark (80 g/m²) / 250 ark (64 g/m²) x 1
Flerfunksjonsskuff
50 ark (80 g/m²) / 50 ark (64 g/m²) x 1
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Papirskuff
150 ark (80 g/m²) / 150 ark (64 g/m²) x 1
Flerfunksjonsskuff
1 ark
Papirmottaksystem/kapasitet*5
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Mottaksbrett
150 ark (75 g/m²)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Mottaksbrett
100 ark (75 g/m²)
Strømkilde
220 til 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk*3
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Maksimalt strømforbruk
1400 W eller mindre
Under hvilemodus
Ca. 0,5 W (USB-tilkobling)
Ca. 0,6 W (kablet LAN-tilkobling)
Ca. 0,8 W (trådløs LAN-tilkobling)
Når strømbryteren er slått av
0,3 W eller mindre
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Maksimalt strømforbruk
850 W eller mindre
Under hvilemodus
Ca. 0,6 W (USB-tilkobling)
Ca. 0,9 W (kablet LAN-tilkobling)
Ca. 0,8 W (trådløs LAN-tilkobling)
Når strømbryteren er slått av
0,3 W eller mindre
Mål
(B x D x H)
LBP654Cx:
476 x 469 x 379 mm
LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 418 x 274 mm
Vekt
LBP654Cx:
Ca. 21,0 kg (inkludert tonerkassettene)
LBP653Cdw:
Ca. 20,5 kg (inkludert tonerkassettene)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Ca. 15,5 kg (inkludert tonerkassettene)
Plassbehov for installering*6
(B x D)
LBP654Cx:
476 x 1112 mm
LBP653Cdw:
437 x 1112 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 1011 mm
Minnekapasitet
RAM: 1 GB
Miljøbetingelser
Temperatur: 10 til 30°C
Fuktighet : 20 to 80 % RH (ingen kondensering)
*1Inkludert flerfunksjonsskuff
*2Maksimal tillatte papirvekt for belagt papir er 200 g/m².
*3Kan variere, avhengig av miljøet og forholdene maskinen brukes under.
*4Utskrifthastigheten måles etter interne tester, som bruker papir i A4 -format, som skrives ut med 100 % utskriftstørrelse i forhold til originalen, på énsidig papir. Den interne testingen omfattet kontinuerlig utskrift av den samme siden, på vanlig papir. Utskrifthastigheten kan variere, avhengig av papirtype, papirformat eller materetning for papiret.
Det kan hende at maskinen tar en automatisk pause eller senker farten for å justere skriverforholdene, som kontroll av temperaturen på en bestemt enhet eller begrensning av innvirkning på bildekvaliteten under kontinuerlig utskrift.
*5Kan variere, avhengig av installasjonsmiljøet og papirer som brukes.
*6Når papirskuffen trekkes ut og flerfunksjonsskuffen og det bakre dekselet åpnes.
2585-07L