Tillegg

Dette kapitlet inneholder tekniske spesifikasjoner for denne maskinen, instruksjoner om hvordan du bruker Bruksanvisning, ansvarsfraskrivelser, informasjon om opphavsrett og annen viktig informasjon for kunder.

Maskinspesifikasjoner

Se følgende avsnitt når du vil kontrollere spesifikasjonene for hovedenheten og tilleggsutstyret, nettverksmiljøet, utskriftsfunksjonen, og så videre.

Bruke tilleggsutstyr

Se følgende avsnitt hvis du vil sjekke hvilke alternativer som er tilgjengelig når du vil bruke denne maskinen på en mer praktisk og effektiv måte.

Slå opp i håndboken for denne maskinen

Se den første av de følgende avsnittene når du vil forsikre deg om typen håndbøker som beskriver funksjonene til maskinen og hvordan maskinen skal brukes. Hvis du vil lese og bruke Bruksanvisning (denne håndboken), kan du se det andre avsnittet.

Andre

Se følgende avsnitt hvis du vil finne nyttig informasjon og sjekke ansvarsfraskrivelser og informasjon om kopirett.
2585-07A