Visning Bruksanvisning

Denne delen beskriver merkene, knappene, skjermbildene og andre elementer som brukes i Bruksanvisning. Advarsler og forsiktighetsregler er også gitt i "Viktige sikkerhetsinstruksjoner", i "Komme i gang" som fulgte med maskinen. Se også disse anvisningene.
Merker
Advarsler angående sikkerhet, restriksjoner og advarsler angående betjening av maskinen, nyttige tips og annen informasjon indikeres ved å bruke merkene nedenfor.
 
Indikerer en advarsel i forbindelse med operasjoner som kan føre til dødsfall eller personskade hvis de ikke utføres riktig. Ta alltid hensyn til disse advarslene for å bruke maskinen på en trygg måte.
 
Indikerer at du må være forsiktig i forbindelse med operasjoner som kan føre til personskade hvis de ikke utføres riktig. Ta alltid hensyn til disse sikkerhetsangivelsene for å bruke maskinen på en trygg måte.
 
Indikerer en operasjon som ikke må utføres. Les disse elementene nøye, og sørg for å ikke utføre operasjonene som er beskrevet.
 
Indikerer krav til og begrensninger for bruk. Les disse delene nøye for å bruke maskinen riktig og unngå å skade maskinen eller annet.
 
Forklarer en operasjon med mer detaljerte opplysninger, eller inneholder ytterligere forklaringer for en prosedyre.
 
Viser nyttige funksjoner eller tips for hvordan du bruker maskinen.
Taster og knapper som brukes i håndboken
Taster på betjeningspanelet og knapper på dataskjermen vises på følgende måte:
Type
Eksempel
Taster på betjeningspanelet
Innstillinger som vises på betjeningspanelet
<Tids-/strøminnstillinger>
<Papirstopp.>
Knapper og andre tekstgrensesnitt som vises på dataskjermen
[Innstillinger]
Et tilfelle når brukeren trykker på en knapp på skjermen for modell med berøringspanel, og et tilfelle når brukeren trykker på en tast på betjeningspanelet for svart-/hvit LCD-modell er beskrevet selv når handlingene for disse er de samme. For eksempel, handlingen for å vise skjermbildet <Statusovervåking> henvises til med "Trykk på <Statusoverv.> ()."
//(Svart-/hvit LCD-modell)
 ,  , og på betjeningspanelet brukes til å velge målelementene i innstillingene, men beskrivelsen for disse er utelatt i Bruksanvisning. Handlingen for valg av <XXXXX> ved bruk av eller , og å trykke på , er vist nedenfor i Bruksanvisning.
1
Velg <XXXXX>.
Skjermbilder fra datamaskiner brukt i denne håndboken
Hvis ikke noe annet er angitt, er skjermbildene i Bruksanvisning hentet fra LBP654Cx. Alt etter hvilken modell og hvilket operativsystem du bruker, kan skjermbildene som brukes i denne håndboken, variere noe i forhold til hva som faktisk vises. Utseendet til drivere og programvare kan også variere, alt etter versjonen.
Illustrasjoner som brukes i håndboken
Hvis ikke noe annet er angitt, er illustrasjonene i Bruksanvisning for LBP654Cx. Når forskjellene er betydelige, er flere illustrasjoner brukt sammen med modellnavnene, for eksempel "LBPXXX / LBPXXX". Illustrasjonen for tonerkassett er den som hører til Canon Cartridge 046.
2585-086