Sett bakfra

 

Bakre deksel

Åpne det bakre dekselet når du skal fjerne en papirstopp. Fjerne fastkjørt papir

Merkeetikett

Etiketten viser serienummeret, som er nødvendig når du gjøre henvendelser om maskinen. Når et problem ikke kan løses

Strømkontakt

Koble til strømledningen.

USB-port (for tilkopling av USB-enhet)

Bruk denne porten for å koble til enheter som et tredjeparts USB-tastatur.

USB-port (for tilkopling til datamaskin)

Koble til en USB-kabel når du kobler maskinen til en datamaskin.

LAN-port

Koble til en LAN-kabel når du kobler maskinen til en kablet LAN-ruter, e.l. Koble til kablet LAN
2585-01S