Koble til kablet LAN

Koble maskinen til en datamaskin via en ruter. Bruk en LAN-kabel til å koble maskinen til ruteren.
1
Koble til en LAN-kabel.
Koble maskinen til en ruter med en LAN-kabel.
Skyv kontakten inn til den klikker på plass.
2
Vent noen sekunder.
IP-adressen angis automatisk.
Du kan angi IP-adressen manuelt. Angi IP-adresse
2585-00H