Slå av maskinen

Denne delen beskriver hvordan du slår maskinen av.
1
Trykk på av-/påknappen.
Det kan ta litt tid før maskinen slås helt av. Ikke trekk ut strømledningen fra stikkontakten før skjermen slås av.
Hvis du skal starte maskinen på nytt, må du vente i minst 10 sekunder etter at den er slått av.
Du kan stille inn et tidspunkt for når maskinen skal slås av automatisk, for hver ukedag. Slå AV på et fast klokkeslett
2585-021