Slå AV på et fast klokkeslett

Du kan angi en innstilling sli at strømmen automatisk slås AV på et spesifisert klokkeslett på hver ukedag. Dette gjør at du unngår unødvendig strømforbruk som kan oppstå hvis du ikke slår AV strømmen. Denne funksjonen er deaktivert som standard.
Informasjon om grunnleggende handlinger for oppsett av maskinen fra Fjernkontroll finner du her: Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Tidsinnstillinger]  [Rediger].
4
Kryss av boksen for [Angi ukentlig timer for auto avslåing] og angi klokkeslettet når strømmen skal slås AV.
[Angi ukentlig timer for auto avslåing]
Ved å krysse av i boksen gjør at du kan angi klokkeslettet når strømmen skal slås AV på hver ukedag.
[Søndag] til [Lørdag]
Angi ønsket klokkeslett for når strømmen skal slås AV. Hvis feltet står tomt for en ukedag, betyr det at strømmen ikke slås av automatisk på denne dagen.
5
Klikk på [OK].
Hvis strømmen ikke slås AV automatisk på angitt klokkeslett*
Når Data-indikatoren lyser eller blinker
Når menyskjermbildet eller Sjekk telleverk-skjermbildet vises
Når det importeres/eksporteres innstillingsdata
Når fastvaren oppdateres
*Hvis strømmen ikke kan slås AV automatisk på det angitte klokkeslettet, vil det bli gjort forsøk opptil ti ganger i intervaller på ett minutt. Hvis det ikke er mulig å slå av strømmen selv etter ti forsøk, vil det være umulig å slå av strømmen automatisk denne dagen.
2585-022