Logge på maskinen

Hvis administrasjon med avdelings-ID eller systemstyrer-ID er aktivert, må du logge inn før du kan bruke maskinen. Når innloggingsskjermen vises, følg fremgangsmåten nedenfor for å taste inn avdelings-ID og PIN-kode.
1
Skriv inn ID-en.
1
Velg <Avdelings-ID> eller <Systemadministrator-ID>.
2
Skriv inn ID-en.
Dersom ingen PIN-kode er registrert, går du videre til trinn 3.
2
Angi PIN-koden.
1
Velg <PIN>.
2
Angi PIN-koden.
3
Trykk på <Logg på> ().
Innloggingsskjermen endres til Hjem-skjermbildet.
Når du er ferdig med å bruke maskinen, velger du <Logg av> () for å vise innloggingsskjermen.
2585-02A