Angi avdelings-ID-styring

Du kan kontrollere tilgang til maskinen ved å bruke flere ID-er for flere brukere eller grupper. Hvis en bruker prøver å betjene maskinen når avdelings-ID-styring er aktivert, vises et påloggingsskjermbilde, og brukeren må angi sin egen avdelings-ID og PIN-kode for å bruke maskinen. Når avdelings-ID-styring er aktivert, registreres bruken av funksjoner, som utskrift, for hver avdelings-ID. Hvis du vil konfigurere avdelings-ID-styring, registrerer du avdelings-ID-er etter behov og aktiverer deretter funksjonen Avdelings-ID-styring. Flere innstillinger er nødvendige hvis du vil aktivere avdelings-ID-styring for bruk fra en datamaskin.
 
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.

Registrere/redigere avdelings-ID og PIN-kode

Registrer en avdelings-ID, og angi en PIN-kode for den. Registrer alle avdelings-ID-ene som skal administreres.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Brukeradministrering]  [Avdelings-ID-styring].
4
Registrer eller rediger avdelings-ID-er.
Registrere en avdelings-ID
1
Klikk på [Lagre ny avdeling].
2
Angi de nødvendige innstillingene.
[Avdelings-ID]
Skriv inn nummeret for den avdelings-ID-en du vil registrere.
[Angi PIN]
Hvis du vil angi en PIN-kode, krysser du av i boksen og taster inn det samme tallet i tekstboksene [PIN] og [Bekreft].
[Begrens funksjoner]
Du kan begrense antall sider som kan skrives ut, og tilgjengelige funksjoner for avdelingene som skal registreres. Merk av i boksen for måltype og angi det aktuelle sideantallet i [Antall sider] når du vil begrense antall sider som kan skrives ut. Merk av i boksen for målfunksjonene for å begrense de funksjonene.
3
Klikk på [OK].
Redigere innstillingene for den registrerte avdelings-ID-en
1
Klikk den tilsvarende tekstkoblingen under [Avdelings-ID] for å redigere.
2
Endre innstillingene etter behov, og klikk på [OK].
Slette en avdelings-ID
Klikk på [Slett] til høyre for avdelings-ID-en du vil slette  klikk på [OK].
[Avdelings-ID sidetotal]
Du kan kontrollere det totale antallet sider for jobber som har vært utført frem til nå, for hver avdelings-ID.
Hvis du vil stille tellerne tilbake til null, klikker du på den tilsvarende tekstkoblingen under [Avdelings-ID] og klikker deretter på [Nullstill telleverk]  [OK]. Hvis du vil stille tellerne for alle avdelings-ID-er tilbake til null, klikker du på [Nullstill alle telleverk]  [OK].

Aktivere avdelings-ID-styring

Når du har registrert så mange avdelings-ID-er som du trenger, aktiverer du avdelings-ID-styring.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Brukeradministrering]  [Avdelings-ID-styring].
4
Klikk på [Rediger].
5
Merk av for [Avdelings-ID-styring].
[Avdelings-ID-styring]
Merk av i boksen for å aktivere avdelings-ID-styring. Hvis du ikke vil bruke avdelings-ID-styring, fjerner du merket i boksen.
Mer informasjon om [Tillat utskriftsjobber med ukjent ID], finner du her: Blokkere jobber når avdelings-ID er ukjent.
6
Klikk på [OK].
Bruke betjeningspanelet
Du kan også slå avdelings-ID-styring på/av fra <Meny> på Hjem-skjermen. <Avdelings-ID-styring>
Logge på maskinen
Hvis du prøver å betjene maskinen når avdelings-ID-styring er aktivert, vises påloggingsskjermbildet. Logge på maskinen

Aktivere avdelings-ID-styring for jobber fra datamaskinen

Hvis du vil aktivere avdelings-ID-styring for jobber fra en datamaskin, må du angi avdelings-ID-en og PIN-koden ved å bruke skriverdriveren du allerede har installert på hver datamaskin.
Logg inn på maskinen med en administratorkonto når du vil utføre følgende prosedyre.
1
Åpne mappen Skrivere. Vise skrivermappen
2
Høyreklikk på ikonet til driveren for denne maskinen og klikk på [Skriveregenskaper] eller [Egenskaper].
3
Klikk på kategorien [Enhetsinnstillinger].
4
Merk av for [Bruk Administrasjon av avdelings-ID].
5
Klikk på [Innstillinger] på høyre side.
6
Angi innstillingene etter behov, og klikk på [OK].
[Tillat innstillinger av PIN-kode]
Merk av i denne boksen for å aktivere PIN-innstillingen.
[Avdelings-ID]
Skriv inn avdelings-ID-nummeret.
[PIN-kode]
Skriv inn PIN-koden som er tilknyttet avdelings-ID-en etter behov.
[Bekreft]
Klikk her for å verifisere at riktig ID og PIN-kode er tastet inn. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis maskinen og datamaskinen er koblet til via en USB-port eller en WSD-port (Web Services on Devices).
[Bekreft avdelings-ID/PIN-kode ved utskrift]
Merk av i boksen hvis du vil vise hurtigskjermbildet [Bekreft avdelings-ID/PIN-kode] hver gang du sender en jobb fra en datamaskin.
[Ikke bruk adm. av avdelings-ID ved utskrift i svart-hvitt]
Merk av i boksen for å sende svart-/hvitt-data som en jobb med ukjent ID.
[Godkjenn avdelings-ID/PIN-kode på enhet]
Merk av i boksen hvis maskinen og datamaskinen kobles til via en USB- eller WSD-port.
7
Klikk på [OK].
Logge på maskinen
Når du prøver å sende en jobb fra en datamaskin mens avdelings-ID-styring er aktivert, vises følgende hurtigskjermbilde (hvis ikke avmerkingsboksen [Bekreft avdelings-ID/PIN-kode ved utskrift] er tom):
 

Blokkere jobber når avdelings-ID er ukjent

"Skrive ut fra datamaskin" er konfigurert som standard slik at brukeren kan utføre jobber uten å skrive inn en ID og PIN-kode selv når systemstyrer-ID-styring er aktivert. Når du vil konfigurere en innstilling slik at funksjoner ikke kan brukes uten at ID og PIN-kode skrives inn, utfører du følgende prosedyre.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Brukeradministrering]  [Avdelings-ID-styring].
4
Klikk på [Rediger].
5
Fjern merkene i boksene etter behov.
[Tillat utskriftsjobber med ukjent ID]
For å kunne sende en jobber fra en datamaskin når avdelings-ID-styring er aktivert, må du skrive inn korrekt ID og PIN-kode (Aktivere avdelings-ID-styring for jobber fra datamaskinen). Hvis det imidlertid er merket av i boksen for denne innstillingen, utføres jobbene selv hvis ID og PIN-kode ikke er skrevet inn. Når du vil konfigurere en innstilling slik at ingen jobber uføres uten at korrekt avdelings-ID og PIN-kode skrives inn, fjernet du merket i boksen.
6
Klikk på [OK].
2585-042