Registrere et egendefinert papirformat

Du kan registrere opptil tre ofte brukte egendefinerte papirformater.
1
Velg <Papirinnst.> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Lagre egendef. papir>.
3
Velg registreringsnummer.
På svart-/hvit LCD-modell, hvis du har valgt det registrerte nummeret, fortsetter du med å velge <Rediger>.
Slette en innstilling
Velg <Slett>  <Ja>.
4
Spesifiser lengden på <X>-siden og <Y>-siden.
 Modell med berøringspanel
Velg <X> eller <Y>, og skriv inn lengden på hver side ved bruk av talltastene.
 Svart-/hvit LCD-modell
Utfør følgende trinn i rekkefølge: <X>  skriv inn papirbredden    <Y>  skriv inn papirlengden  
5
Velg <Bruk>.
6
På svart-/hvit LCD-modell, fortsetter du med å velge papirtype.
Om <Fri>
Hvis du må skifte papir som skal legges i ofte, kan du stille inn til <Fri>. Dette vil redusere hvor mange trinn som kreves for å skifte papir hver gang. Vær imidlertid oppmerksom på at denne innstillingen lar maskinen skrive ut selv om det ikke er samsvar mellom papirtypen som er stilt inn i skriverdriveren og papirtypen som er lagt i maskinen.
Når innstillingen for papirtype i skriverdriveren er [Auto], fungerer maskinen på samme måte som når papirtypen er [Vanlig 1].
 
Stille inn til det registrerte, egendefinerte formatet
 Modell med berøringspanel
Papirformatene som er registrert i prosedyren over kan hentes frem når <Egendefinert> er valgt på skjermbildet for valg av papirformat for papirskuffen eller flerfunksjonsskuffen.
 Svart-/hvit LCD-modell
Papirformatene som er registrert i prosedyren over vises på skjermbildet for valg av papirformat, for papirskuffen eller flerfunksjonsskuffen.
Eksempel for flerfunksjonsskuffen:
2585-02U