Legge i papir

Du kan legge papir i papirskuffen og flerfunksjonsskuffen. Legg i den typen papir du vanligvis bruker i papirskuffen. Papirskuffen er praktisk når du bruker store mengder papir. Bruk flerfunksjonsskuffen når du vil midlertidig bruke et papirformat eller papirtype som ikke er lagt inn i papirskuffen. Se Tilgjengelig papir for tilgjengelige formater og typer papir.
Om papir
Legge i papir
Konfigurere innstillingene for papiret som er lagt i

Forholdsregler som gjelder papir

Ikke bruk følgende typer papir:
Papirstopp eller utskriftsfeil kan oppstå.
Skrukket eller krøllet papir
Bøyd eller rullet papir
Revet papir
Fuktig papir
Svært tynt papir
Tynt, grovt papir
Papir skrevet ut av en termisk skriver
Baksiden på papir skrevet ut av en termisk skriver
Papir med mye struktur
Glanset papir
Merknader om bruk av papir
Bruk kun papir som er fullstendig akklimatisert til miljøet der maskinen er installert. Bruk av papir som har vært oppbevart ved en annen temperatur eller luftfuktighet kan forårsake papirstopp eller dårlig utskriftskvalitet.
Papirhåndtering og oppbevaring
Det anbefales at du bruker papiret så snart som mulig etter at det er pakket ut. Gjenværende papir bør dekkes til med innpakningspapiret og oppbevares på et flatt underlag.
Oppbevar papiret i den originale emballasjen for å beskytte papiret fra fuktighet eller tørrhet.
Papiret må ikke oppbevares på en måte som kan få det til å bli krøllet eller brettet.
Papiret må ikke oppbevares loddrett eller i for store bunker.
Papiret må ikke oppbevares i direkte sollys eller på et sted utsatt for høy fuktighet, tørrhet eller store endringer i temperatur og fuktighet.
Når du skriver ut på papir som har absorbert fuktighet
Damp kan komme ut fra papirutmatingsområdet, eller vanndråper kan dannes rundt papirutmatingsområdet. Det er ikke noe uvanlig med dette, som skjer når varme dannet fra fiksering av toner på papiret forårsaker at fuktighet i papiret fordamper (dette er mest sannsynlig i lave romtemperaturer).

Oppbevare papiret som er skrevet ut med maskinen

Ta følgende forholdsregler ved håndtering/oppbevaring av papiret som er skrevet ut med maskinen.

Slik skal papiret som er utskrevet oppbevares

Oppbevar på flatt underlag.
Må ikke oppbevares sammen med varer som er laget av PVC (polyvinylklorid), som gjennomsiktige mapper. Toneren kan smelte, og føre til at papiret klistrer seg til PVC-varene.
Vær forsiktig slik at papiret ikke blir brettet eller krøllet. Toneren kan flasse av.
Ved oppbevaring i lengre tid (to år eller lengre), skal det brukes permer eller tilsvarende.
Når papiret oppbevares i lang tid, kan det bli misfarget og utskriften kan dermed synes å ha fått en fargeendring.
Må ikke oppbevares loddrett på et sted med høy temperatur.

Forholdsregler ved bruk av klebemidler

Bruk alltid ulølselige klebemidler.
Utfør en test på en utskrift du ikke lenger har bruk for, før du påfører klebemiddel.
Når du legger ark som har fått påført klebemiddel oppå hverandre, må du sikre at klebemiddelet har tørket fullstendig.
2585-02C