Rengjøre overføringsremmen (ITB)

Smuss kan feste seg på overføringsremmen inne i maskinen og forårsake redusert utskriftskvalitet. Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre overføringsremmen. Legg merke til at du ikke kan rengjøre overføringsremmen når det er dokumenter som venter på å bli skrevet ut i maskinen.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Justering/vedlikehold>  <Vedlikehold>.
3
Velg <Rengjør ITB>.
4
Velg <Start>.
Rengjøringen starter. Når meldingen som ser at rengjøringen er fullført, trykker du på  for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.
2585-068