Vedlikehold

Dette kapitlet beskriver vedlikehold av maskinen, inkludert hvordan du rengjør maskinen og justering av utskriftskvalitet.

Enkel rengjøring

Erstatte forbruksvarer

Justere og håndtere maskinen

2585-064