Forbruksmateriell

Nedenfor vises en oversikt over anslått utskiftningstid for forbruksvarene i denne maskinen. Kjøp forbruksvarer hos en lokal, autorisert Canon-forhandler. Ta hensyn til forholdsregler for sikkerhet og helse ved oppbevaring og håndtering av forbruksvarer. For optimal utskriftskvalitet, anbefales det å bruke ekte Canon-tonerkassetter og -deler.
Følg forholdsreglene i "Komme i gang" som fulgte med dette produktet, ved håndtering og oppbevaring av forbruksmateriell.
Alt etter installasjonsmiljøet eller papirformatet eller dokumenttypen må du kanskje bytte forbruksvarer før slutten av den estimerte levetiden.
Levetiden til tonerkassettene kan reduseres hvis du angir en tid for automatisk avslåing som er kortere enn standardinnstillingen (4 timer).

Tonerkassetter

 
Medfølgende tonerkassetter
Gjennomsnittlig kapasitet* for tonerkassettene som leveres med maskinen vises i tabellen under.
*Den gjennomsnittlige kapasiteten er basert på "ISO/IEC 19798" (den globale standarden relatert til "metode for bestemmelse av tonerkassettytelse for monokrome elektrofotografiske skrivere og multifunksjonsenheter som inneholder skriverkomponenter", publisert av ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen)), ved utskrift av A4-sider med standardinnstillingen for utskriftstetthet.
 LBP654Cx / LBP653Cdw
Svart: 1100 ark
Y (gul), M (magenta) og C (cyan): 1200 ark
 LBP613Cdw / LBP611Cn
Svart: 1400 ark
Y (gul), M (magenta) og C (cyan): 690 ark
 
Nye tonerkassetter
For optimal utskriftskvalitet anbefales det å bruke ekte Canon tonerkassetter.
 LBP654Cx / LBP653Cdw
Ekte Canon-tonerkassett
Gjennomsnittlig kapasitet for tonerkassett*
Canon Cartridge 046 Black (Svart)
2200 ark
Canon Cartridge 046 Yellow (Gul)
Canon Cartridge 046 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 046 Cyan (Cyan)
2300 ark
Canon Cartridge 046 H Black (Svart)
6300 ark
Canon Cartridge 046 H Yellow (Gul)
Canon Cartridge 046 H Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 046 H Cyan (Cyan)
5000 ark
 LBP613Cdw / LBP611Cn
Ekte Canon-tonerkassett
Gjennomsnittlig kapasitet for tonerkassett*
Canon Cartridge 045 Black (Svart)
1400 ark
Canon Cartridge 045 Yellow (Gul)
Canon Cartridge 045 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 045 Cyan (Cyan)
1300 ark
Canon Cartridge 045 H Black (Svart)
2800 ark
Canon Cartridge 045 H Yellow (Gul)
Canon Cartridge 045 H Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 045 H Cyan (Cyan)
2200 ark
Vær oppmerksom på falske tonerkassetter
Vær oppmerksom på at det finnes etterligninger av Canon tonerkassetter på markedet. Bruk av tonerkassetter som er etterligninger, kan føre til dårlig utskriftskvalitet eller maskinytelse. Canon er ikke ansvarlig for eventuell feilfunksjon, uhell eller skade som skyldes bruk av slike tonerkassetter.
For mer informasjon, se canon.com/counterfeit.
Ved bytte av tonerkassetter, se Bytte tonerkassetten.
2585-06R