Hvis AirPrint ikke kan brukes

Hvis AirPrint ikke kan brukes, prøv følgende mulige løsninger.
Sørg for at maskinen er slått på. Dersom maskinen er slått på, slå den først av og vent deretter i minst ti sekunder før du slår den på igjen for å sjekke om problemet er løst.
Sørg for at ingen feilmeldinger vises på maskinen.
Sørg for at Apple-enheter og maskinen er koblet til det samme trådløse LAN-nettverket. Dersom maskinen er slått på, kan det flere minutter før maskinen er klar for kommunikasjon.
Sørg for at Bonjour er aktivert på Apple-enheten.
Sørg for at maskinen er konfigurert til å tillate at jobber fra en datamaskin utføres, selv om ingen avdelings-ID og passord er angitt. Blokkere jobber når avdelings-ID er ukjent
For utskrift, sørg for at papiret er lagt inn i maskinen og at maskinen har nok toner igjen i kassetten. Vise skjermbildet for AirPrint
2585-03U