Skrive ut et dokument som er sikret med en PIN-kode (konfidensiell utskrift)

Ved å stille inn en PIN-kode på et dokument ved utskrift fra en datamaskin, holdes dokumentet i minnet på maskinen, og skrives ikke ut før riktig PIN-kode er angitt på maskinens betjeningspanel. Denne funksjonen kalles "Konfidensiell utskrift" og dokumentet som er beskyttet av en PIN-kode kalles et "sikret dokument". Bruk av konfidensiell utskrift forhindrer at konfidensielle dokumenter er uten tilsyn.
 
2585-039