Skrive ut med konfidensiell utskrift

Denne delen beskriver hvordan du skriver ut et dokument fra et program som et sikret dokument. Den første delen beskriver hvordan du sender et sikret dokument til maskinen, og den andre delen beskriver hvordan du skriver ut det sikrede dokumentet på maskinen.

Sende et sikret dokument fra en datamaskin til maskinen

1
Åpne et dokument i et program og vis dialogboksen for utskrift.
2
Velg skriverdriveren for maskinen og klikk på [Innstillinger] eller [Egenskaper].
3
Velg [Sikret utskrift] i [Utskriftsmetode].
Hurtigskjermbildet [Informasjon] vises. Sjekk meldingen og klikk på [Ja] eller [Nei].
4
Angi utskriftsinnstillingene etter behov, og klikk på [OK].
Bytt til kategorien i henhold til innstillingene.
5
Klikk på [Skriv ut] eller [OK].
Etter at det sikrede dokumentet er sendt til maskinen, holdes det i minnet på maskinen mens det venter på å bli skrevet ut.

Skrive ut sikrede dokumenter

Skriver ut sikrede dokumenter som er sendt til maskinen. Etter et gyldig tidsrom (Endre den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter), vil det sikrede dokumentet bli slettet fra maskinens minne og kan ikke lengre skrives ut.
Hvis sikrede dokumenter ikke blir skrevet ut, tar de plass i minnet og kan hindre maskinen fra å skrive ut vanlige (usikrede) dokumenter. Sørg for at du skriver ut dine sikrede dokumenter så snart du kan.
Du kan sjekke hvor mye minne som brukes for sikrede dokumenter.
<Statusoverv.> ( <Enhetsinformasjon> / <Enhetsstatus>  <Minnebruk for sikker utskrift>
1
Velg <Sikker utskrift> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg det sikrede dokumentet som skal skrives ut.
På modell med berøringspanel, velger du avkrysningsboksen for det sikrede dokumentet som skal skrives ut og velger <Start>. Du kan velge flere dokumenter som har samme PIN-kode.
Hvis en skjerm for brukervalg vises
Hvis sikrede dokumenter fra to eller flere brukere holdes i minnet, vises skjermbildet for brukervalg før skjermbildet for filvalg. Velg brukernavnet ditt.
Slette et sikret dokument
På modell med berøringspanel kan du slette flere dokumenter samtidig. Merk av i avkrysningsboksen for det sikrede dokumentet som skal slettes og velg <Slett>.
3
Skriv inn PIN-koden og trykk på <Bruk> ().
På modell med berøringspanel, vil en melding bli vist når du velger flere dokumenter med ulike PIN-koder i trinn 2. Velg <Lukk>, og deretter velger du det sikrede dokumentet på nytt i trinn 2.
Utskriften starter.
Hvis du vil avbryte utskriften, velger du <Avbryt> <Ja>.

Endre den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter

Du kan endre tidsrommet for hvor lenge det sikrede dokumentet som er sendt til maskinen, skal være gyldig før det blir slettet.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Funksjonsinnstillinger>.
3
Velg <Sikker utskrift>.
Hvis påloggingsskjermbildet vises, angir du riktig ID og PIN-kode. Logge på maskinen
4
Velg <Slettetid Sikker utskrift>.
Når <Slettetid Sikker utskrift> ikke kan velges
Angi <Bruk Sikker utskrift> til <På>.
Deaktivere sikker utskrift
Still inn <Bruk Sikker utskrift> til <Av> og start maskinen deretter på nytt.
5
Angi hvor lenge maskinen holder sikrede dokumenter og velg <Bruk>.
Det sikrede dokumentet slettes fra minnet på maskinen når tiden som er spesifisert her forløper.
På svart-/hvit LCD-modell, går du videre til trinn 7.
6
Velg <Bruk>.
7
Start maskinen på nytt.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
2585-03A