Forbruksmateriell

Du må ikke kaste brukte tonerkassetter eller lignende i åpen ild. Du må heller ikke oppbevare tonerkassetter eller papir i nærheten av åpen ild. Dette kan føre til antenning av toneren, og føre til brannskader eller brann.
Hvis du ved et uhell søler eller strør ut toner, samle tonerpartiklene forsiktig sammen, eller tørk dem opp med en myk, fuktig klut på en måte som forhindrer innånding. Bruk aldri en støvsuger som ikke har beskyttelsestiltak mot støvutslipp til å rengjøre toneren som er sølt ut. Å gjøre dette kan føre til feil på støvsugeren, eller føre til utslipp av støv på grunn av statisk utladning.
Vær forsiktig så du ikke inhalerer toner. Hvis du skulle inhalere toner, må du umiddelbart ta kontakt med en lege.
Vær forsiktig så toner ikke kommer inn i øynene eller munnen din. Hvis du skulle få toner i øynene eller munnen, må du vaske med kaldt vann umiddelbart og kontakte en lege.
Vær forsiktig så toner ikke kommer i kontakt med huden din. Hvis dette skulle skje, må du vaske med såpe og kaldt vann. Hvis det oppstår irritasjon på huden, må du umiddelbart ta kontakt med en lege.
Oppbevar tonerkassettene og andre forbruksvarer utilgjengelig for små barn. Hvis toner svelges, må du kontakte lege eller giftsentralen umiddelbart.
Ikke ta fra hverandre eller endre tonerkassetten eller lignende. Dette kan få toneren til å spre seg.
Når du fjerner forseglingsteipen på tonerkassetten, må du trekke den helt uten å bruke for mye makt. Ellers kan få toneren spre seg.
Håndtere tonerkassetten
Du må holde tonerkassetten i håndtaket.

Unngå oppriping av overflaten () til trommelen inne i maskinen, eller å utsette den for lys. Ikke berør de elektriske kontaktene () eller minnet på tonerkassetten ().

Ta ikke tonerkassetten ut av emballasjen eller maskinen, uten at det er nødvendig.
Tonerkassetten er et magnetisk produkt. Ikke plasser det i nærheten av produkter som er følsomme for magnetisme, blant annet disketter og harddisker. Det kan nemlig føre til datakorrumpering.
Oppbevare tonerkassetten
Oppbevar i følgende miljø for å sikre trygg og tilfredsstillende bruk.
Temperaturområde ved oppbevaring: 0 til 35°C
Luftfuktighetsområde ved oppbevaring: 35 til 85 % RH (relativ luftfuktighet / uten kondens)*
Oppbevar uten å åpne til tonerkassetten skal brukes.
Når du fjerner tonerkassetten fra denne maskinen for oppbevaring, skal du legge tonerkassetten du tok ut inn i den originale emballasjen eller pakke den inn med en tykk klut.
Når du oppbevarer tonerkassetten, må du ikke oppbevare den oppreist eller opp-ned. Toneren vil stivne og går kanskje ikke tilbake til sin originale tilstand selv om den ristes.
*Selv innenfor luftfuktighetsområdet for oppbevaring, kan vanndråper (kondens) dannes inni tonerkassetten dersom det er en forskjell på temperaturen inni og utenpå tonerkassetten. Kondensering vil ha stor påvirkning på utskriftskvaliteten på tonerkassetter.
Ikke plasser tonerkassetten på følgende steder
Steder som er utsatt for åpen ild
Steder som er utsatt for direkte sollys eller sterkt lys i fem minutter eller mer
Steder som er utsatt for luft med et høyt saltnivå
Steder for det er etsende gasser (dvs. spraybokser og ammoniakk)
Steder som er utsatt for høy temperatur og høy luftfuktighet
Steder som er utsatt for dramatiske endringer i temperatur og luftfuktighet hvor kondensering lett kan oppstå
Steder med store mengder støv
Steder som er innenfor barns rekkevidde
Vær oppmerksom på uekte tonerkassetter
Vær oppmerksom på at det finnes etterligninger av Canon tonerkassetter på markedet. Bruk av tonerkassetter som er etterligninger, kan føre til dårlig utskriftskvalitet eller maskinytelse. Canon er ikke ansvarlig for eventuell feilfunksjon, uhell eller skade som skyldes bruk av slike tonerkassetter.
For mer informasjon, se canon.com/counterfeit.
Tilgjengelighetsperiode for reparasjonsdeler og tonerkassetter osv
Reparasjonsdeler og tonerkassetter osv. for maskinen vil være tilgjengelig i minst sju (7) år etter at produksjonen av denne maskinen er avsluttet.
Emballasje for tonerkassett
Ta vare på beskyttelsesposen til tonerkassetten. Du vil få bruk for disse når du skal flytte denne maskinen.
Emballasjen kan endres i form eller plassering, eller bli lagt til eller fjernet uten varsel.
Etter at du har tatt forseglingsteipen av tonerkassetten, må den kasseres i samsvar med lokale forskrifter.
Når du kaster en brukt tonerkassett osv
Når du kaster en brukt tonerkassett osv., må den pakkes i originalemballasjen for å hindre at toneren spres fra innsiden, og kasseres i samsvar med lokale forskrifter.
2585-005