Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Innholdet som beskrives i dette kapitlet, er ment å forhindre skade på eiendom og skade på brukere av maskinen og andre. Før du bruker denne maskinen, må du lese dette kapitlet og følge anvisningene for riktig bruk av maskinen. Ikke utfør noen operasjoner som ikke er beskrevet i denne håndboken. Canon vil ikke være ansvarlige for eventuelle skader som oppstår fra bruk som ikke er beskrevet i denne håndboken, feilaktig bruk eller reparasjon/endringer som ikke utføres av Canon eller en tredjepart som har blitt autorisert av Canon.
2585-000