Sette opp

Før funksjonene i maskinen kan brukes, må miljøforholdene stilles inn. Først, må du sjekke flytsekvensene som kreves for å fullføre oppsettet, og deretter utføre de faktiske innstillingene. Forberedelser som kreves før bruk
Funksjonene som er installert på maskinen varierer, avhengig av modellen du har kjøpt. Se Hovedfunksjoner og sjekk tilgjengelige funksjoner før du begynner å bruke maskinen.
Konfigurere de første innstillingene for maskinen (Oppsettsveiledning)
Du kan lett konfigurere de første innstillingene som kreves for å bruke maskinen, som innstillinger for dato, klokkeslett og nettverk, ved å følge veiledningen på skjermen. Oppsett ved bruk av oppsettveiledning
2585-006