Διαχείριση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε το Remote UI για διαχείριση των εφαρμογών.
1
Εκκινήστε το Remote UI και πραγματοποιήστε είσοδο σε λειτουργία διαχειριστή συστήματος.
2
Κάντε κλικ στη [Application Library] (Βιβλιοθήκη εφαρμογών) στη σελίδα πύλης.
Εμφανίζεται η σελίδα [Application Management]. Λειτουργίες στη σελίδα [Application Management]

Λειτουργίες στη σελίδα [Application Management]

Η σελίδα [Application Management] σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κάθε εφαρμογή, καθώς και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις κάθε εφαρμογής.

[Application Name]

Εμφανίζει μια λίστα των εγκατεστημένων εφαρμογών στη συσκευή. Όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο μιας εφαρμογής στη λίστα [Application Name], εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Print Template 
Standby Slide 
Fax and Store
Name and Scan
Language
Copy (Enhance Text)
Application Library Guide
Scan to Preset Destination 
ID Card Copy (Simple) 
Consumables Information 
Copy (Eco) 
Copy (BleedReduce) 

[Status]

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί κάθε εφαρμογή. Η απενεργοποίηση μιας εφαρμογής αποκρύπτει το αντίστοιχο κουμπί στην οθόνη Αφετηρίας.

[Operation]

Με κλικ στο [Initialize], οι ρυθμίσεις της εφαρμογής επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.
Σε ορισμένες εφαρμογές, η σελίδα ρυθμίσεων ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σε τέτοια περίπτωση, ρυθμίστε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων στα εξής περιβάλλοντα.
Internet Explorer: Έκδοση 10.0 ή μεταγενέστερη
Safari: Έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη
1FAS-001