Scan to Preset Destination 

Podeu dur a terme, amb un sol toc, una seqüència d'operacions començant per explorar un original i acabant per enviar/desar les dades explorades. Així s'evita la feina de configurar les opcions cada cop que cal explorar un original. De manera predeterminada, no hi ha cap destí registrat, i per tant heu de configurar les opcions per registrar els destins necessaris abans d'utilitzar l'aplicació.
Aquesta aplicació només està disponible en models d'equip amb funció d'exploració.

[Register New Button]

Obre la pàgina [Register New Button]. En aquesta pàgina, podeu configurar la destinació, la mida d'exploració i el nom del botó que es mostrarà a la pantalla principal.

[Button Name]

Mostra una llista de botons registrats. En fer clic a l'enllaç del nom de botó de la llista [Button Name], s'obre la pàgina [Button Details], que us permet canviar o duplicar les opcions del botó corresponent.

[Status]

Mostra o oculta el botó a la pantalla principal. Si voleu eliminar el botó, primer oculteu-lo i després feu clic a [Delete].
1F9Y-004