Gestionar aplicacions

Feu servir la IU remota per gestionar les aplicacions.
1
Inicieu la IU remota i inicieu una sessió en mode d'Administrador del sistema.
2
Feu clic a [Application Library] (Biblioteca d'aplicacions) a la pàgina del Portal.
Apareix la pàgina [Application Management]. Funcions a la pàgina [Application Management]

Funcions a la pàgina [Application Management]

La pàgina [Application Management] us permet habilitar o deshabilitar cada aplicació i canviar-ne les opcions.

[Application Name]

Mostra una llista d'aplicacions instal·lades a l'equip. En fer clic a l'enllaç d'una aplicació a la llista [Application Name], apareix la pàgina d'opcions d'aquella aplicació.
Print Template 
Standby Slide 
Fax and Store
Name and Scan
Language
Copy (Enhance Text)
Application Library Guide
Scan to Preset Destination 
ID Card Copy (Simple) 
Consumables Information 
Copy (Eco) 
Copy (BleedReduce) 

[Status]

Habilita o deshabilita cada aplicació. En deshabilitar una aplicació s'oculta el botó corresponent a la pantalla principal.

[Operation]

En fer clic a [Initialize] les opcions de l'aplicació tornen als valors predeterminats de fàbrica.
Per a algunes aplicacions, la pàgina d'opcions pot no aparèixer en funció del navegador que feu servir. Si això passa, configureu les opcions en alguns dels entorns següents.
Internet Explorer: Ver. 10.0 o posterior
Safari: Ver. 6.0 o posterior
1F9Y-001