ID Card Copy (Simple) 

Podeu realitzar l'operació de "ID Card Copy" amb un sol toc. "ID Card Copy" és una funció per copiar, amb la mateixa mida, les cares anterior i posterior d'un carnet, ja sigui de conduir, de l'assegurança, etc., en la mateixa cara d'un full de paper. Aquesta funció resulta útil quan cal copiar carnets i targetes en un procediment comercial, de l'administració pública, etc. Podeu registrar diversos botons per cobrir diferents nombres de còpies per imprimir o diferents nivells de densitat per aplicar, i seleccionar i utilitzar el botó més adient per a la finalitat de la impressió o el tipus d'original.
Aquesta aplicació només està disponible en models d'equip amb funció de còpia.

[Register New Button]

Obre la pàgina [Register New Button]. En aquesta pàgina, podeu especificar el nombre de còpies, el tipus d'original i el nom del botó que apareixerà a la pantalla d'Inici.

[Button Name]

Mostra una llista de botons registrats. En fer clic a l'enllaç del nom de botó de la llista [Button Name], s'obre la pàgina [Button Details], que us permet canviar o duplicar les opcions del botó corresponent.

[Status]

Mostra o oculta el botó a la pantalla principal. Si voleu eliminar el botó, primer oculteu-lo i després feu clic a [Delete].
1F9Y-005