Scan to Preset Destination 

คุณสามารถทำงานเป็นชุดแบบเรียงต่อกันตามลำดับได้ในสัมผัสเดียว โดยเริ่มจากการสแกนต้นฉบับและสิ้นสุดด้วยการส่ง/บันทึกข้อมูลที่สแกนไว้ ซึ่งจะช่วยขจัดความจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรในการตั้งค่าการสแกนต้นฉบับในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี ตามค่าเริ่มต้นนั้น จะไม่มีการลงทะเบียนปลายทาง คุณจึงต้องตั้งค่าเพื่อลงทะเบียนปลายทางที่จำเป็น ก่อนใช้งานแอพพลิเคชันนี้
แอปพลิเคชันนี้ใช้ได้กับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชั่นสแกนเท่านั้น

[Register New Button]

เปิดหน้า [Register New Button] ในหน้านี้ คุณสามารถตั้งค่าปลายทาง ขนาดสแกน และชื่อปุ่มที่จะแสดงบนหน้าจอ Home

[Button Name]

แสดงรายการปุ่มที่ลงทะเบียนไว้ การคลิกลิงก์ของชื่อปุ่มในรายการ [Button Name] จะเปิดหน้า [Button Details] ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือทำซ้ำการตั้งค่าของปุ่มที่เกี่ยวข้อง

[Status]

แสดงหรือซ่อนปุ่มบนหน้าจอ Home ถ้าคุณต้องการลบปุ่ม ขั้นแรกให้ซ่อนปุ่มนั้น แล้วคลิก [Delete]
1FAH-004