การจัดการแอปพลิเคชัน

ใช้ UI ระยะไกลเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน
1
เริ่มใช้งาน UI ระยะไกลและเข้าสู่ระบบในโหมดผู้จัดการระบบ
2
คลิก [Application Library] (ไลบรารีแอปพลิเคชัน) บนหน้าพอร์ทัล
หน้า [Application Management] จะปรากฏขึ้น ฟังก์ชันของหน้า [Application Management]

ฟังก์ชันของหน้า [Application Management]

หน้า [Application Management] ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละตัวและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแต่ละแอปพลิเคชันได้

[Application Name]

แสดงรายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนเครื่อง เมื่อคุณคลิกลิงก์ของแอปพลิเคชันในรายการ [Application Name] หน้าการตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชันนั้นจะปรากฏขึ้น
Print Template 
Standby Slide 
Fax and Store
Name and Scan
Language
Copy (Enhance Text)
Cloud Apps
Application Library Guide
Scan to Preset Destination 
ID Card Copy (Simple) 
Consumables Information 
Copy (Eco) 
Copy (BleedReduce) 

[Status]

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละตัว การปิดใช้งานแอปพลิเคชันจะซ่อนปุ่มที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอ Home

[Operation]

การคลิกที่ [Initialize] จะเปลี่ยนการตั้งค่าของแอปพลิเคชันนั้นกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
สำหรับบางแอปพลิเคชัน หน้าการตั้งค่าอาจไม่ปรากฏขึ้นขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน หากเป็นเช่นนั้น ให้กำหนดการตั้งค่าในสภาพแวดล้อมหนึ่งต่อไปนี้
Internet Explorer: เวอร์ชัน 10.0 หรือใหม่กว่า
Safari: เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า
1FAH-001