Correcció del desplaçament durant la impressió de quaderns

Podeu crear i imprimir quaderns mentre corregiu el desplaçament que es produeix entre les pàgines interiors i exteriors durant la impressió de quaderns. Si retalleu les vores de les pàgines mitjançant un retallador, podreu ajustar la quantitat de marge per tal que la posició de les dades d'impressió a la pàgina no es desviï d'una pàgina a l'altra.
1.
Visualitzeu el full [Disseny].
2.
Habiliteu [Quadern] → feu clic a [Detalls].
3.
A la pantalla [Opcions de quadern], habiliteu [Utilitza la correcció de lliscament (desplaçament)].
4.
Seleccioneu un mètode de correcció a [Mètode de correcció].
Si realitzeu la correcció manualment, especifiqueu una quantitat de correcció a [Correcció total].
5.
Feu clic a [D'acord].

Temes relacionats