Full [Disseny]

Podeu seleccionar una disposició o establir modificacions de pàgina quan imprimiu.
[Quadern]
Imprimeix amb les pàgines d'un document arranjades de manera que el document es pugui plegar per la meitat per tal de crear un quadern.
[Detalls]
Us permet configurar opcions detallades quan dueu a terme la impressió de quaderns, com ara la direcció d'obertura i l'amplada del corondell cec.
Pantalla [Opcions de quadern]
[+][-]
[Insereix filigrana]
Superposa i imprimeix caràcters semitransparents, com ara [CONFIDENCIALITAT MÀXIMA] o [ESBORRANY], per sobre de les dades d'impressió.
Quan l'opció estigui habilitada, seleccioneu la filigrana que voleu utilitzar a la llista de filigranes que es mostra.
[Edita]
Us permet crear noves filigranes i editar les filigranes existents.
Pantalla [Edita la filigrana]
[+][-]
[Afegeix marc]
Imprimeix un marge al voltant del perímetre de la pàgina.
[Numeració de conjunts de còpies]
Imprimeix números de sèrie sobre diverses còpies d'un document. Per exemple, els números de sèrie s'imprimeixen de manera tal que el número "1" s'imprimeix a la primera còpia del document, el "2" a la segona, el "3" a la tercera, etc.
[Pòster]
Engrandeix les dades d'impressió d'una pàgina i les imprimeix en diversos fulls de paper. Quan s'ajunten els fulls impresos, conformen una impressió de grans dimensions com si fos un pòster.
Si seleccioneu [Personalitzat], podreu especificar el nombre de files i de columnes respectivament.
[Detalls]
Us permet establir detalls com ara l'interval de pàgines que s'imprimirà, la impressió amb línies de marge, etc.
Pantalla [Opcions de pòster]
[+][-]
[Diferents mides/orientacions]
Imprimeix dades en què la mida i l'orientació varien d'una pàgina a una altra.
[+][-]
[Capçalera/peu de pàgina]
Us permet adjuntar una capçalera o un peu de pàgina a les dades d'impressió. Podeu establir la posició i el format de la capçalera o del peu de pàgina.
Si dueu a terme la impressió de quaderns o la impressió a dues cares, també podreu establir el número de pàgina de manera que s'imprimeixi a la mateixa posició a l'anvers i al revers de la pàgina.
[Superposició]
Executa la impressió de superposició.
[Detalls]
Permet crear un fitxer de formulari per utilitzar-lo a la impressió de superposició i establir un fitxer de formulari existent.
Pantalla [Opcions de superposició]
[+][-]
[Funció d'impressió protegida del dispositiu]
Fa servir la funció d'impressió protegida del dispositiu.
Les funcions que vulgueu utilitzar s'hauran d'activar del costat del dispositiu.

Temes relacionats