Edició de la llista d'opcions favorites

Podeu canviar l'ordre de la llista d'opcions favorites i eliminar-ne les que no siguin necessàries.
Podeu editar la llista d'opcions favorites al botó [] (Opcions favorites) o al full [Compatibilitat/Dispositiu].
NOTA
No podeu editar les opcions d'impressió registrades a opcions favorites. Si voleu utilitzar opcions d'impressió diferents com a opcions favorites, registreu-les com a opcions favorites noves.

Per editar des del botó Opcions favorites

1.
Feu clic a [] (Opcions favorites) a la part inferior de la pantalla.
2.
A la pantalla [Opcions favorites], feu clic a [] (Edita).
Podeu canviar l'ordre de les opcions favorites seleccionades arrossegant-les amunt o avall per la llista.
Si voleu suprimir opcions favorites, seleccioneu les opcions favorites → feu clic a [] → feu clic a [Sí] a la pantalla de confirmació que es mostri.
3.
Feu clic a [] (Acaba l'edició).

Per editar des del full [Compatibilitat/Dispositiu]

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Edita opcions favorites].
3.
Seleccioneu les opcions favorites que vulgueu editar de la [Llista d'entrades per les opcions favorites].
Si voleu canviar-ne el lloc a l'ordre de les opcions favorites, feu clic a [] (Puja l'opció favorita seleccionada un nivell) o [] (Baixa l'opció favorita seleccionada un nivell).
Si voleu suprimir opcions favorites, seleccioneu les opcions favorites → feu clic a [Suprimeix] → feu clic a [Sí] a la pantalla de verificació que es mostri.
4.
Feu clic a [D'acord].

Temes relacionats