Opcions comunes per a tots els fulls

Podeu consultar les opcions favorites, retornar les opcions d'impressió a les seves configuracions estàndard, etc. a cadascun dels fulls.
[] (Ajuda)
Visualitza l'ajuda de la pantalla d'opcions d'impressió.
[] (Restableix les opcions d'impressió)
Retorna les opcions d'impressió de tots els fulls a les seves configuracions estàndard.
[] (Opcions favorites)
Mostra una llista d'opcions favorites registrades.
Pantalla [Opcions favorites]
[+][-]

Temes relacionats