Full [Tapes]

Podeu afegir una portada o una contraportada, utilitzar un paper diferent al de les pàgines de contingut i configurar les opcions d'impressió relatives a les cobertes.
[Configura les opcions de portada]/[Configura les opcions de contraportada]
Estableix una portada o una contraportada.
[+][-]
[Imprimeix pàgina de separació]
Insereix una pàgina (pàgina de pancarta) que contingui el nom d'usuari, el nom de tasca i el temps d'espera abans d'imprimir la primera pàgina.
[+][-]

Temes relacionats