Full [Vista prèvia]

És el primer full que apareix quan s'obre la pantalla d'opcions d'impressió. Podeu configurar les opcions d'impressió bàsiques.
[Mida de la pàgina]
Mostra la mida de pàgina establerta a l'aplicació o al full [Principal] > [Mida de la pàgina].
[Mida de sortida]
Especifica la mida de paper real en la qual voleu imprimir. Si seleccioneu una mida diferent de [Mida de la pàgina], les dades d'impressió s'engrandiran o es reduiran per ajustar-se a la mida de pàgina establerta en imprimir.
[Orientació]
Especifica l'orientació de les dades d'impressió.
[Còpies]
Especifica el nombre de còpies que s'han d'imprimir.
[Disseny de pàgina]
Imprimeix amb diverses pàgines arranjades en un sol full.
Si habilita [Pòster] al full [Disseny], es mostren les opcions per a la impressió de pòsters.
[Mètode d'impressió]
Especifica la cara on s'ha d'imprimir (a una o dues cares) o si es duran a terme impressions de quaderns.
[Mode de color]
Alterna entre la impressió en color i la impressió en blanc i negre.
[+][-]

Temes relacionats