Full [Qualitat]

Podeu establir un mètode de processament d'impressió perquè coincideixi amb el contingut de les dades impreses.
[Impressió basada en el contingut]
Especifica un objectiu que coincideixi amb les dades impreses i estableix un mode de qualitat d'impressió adient.
[Opcions detallades de qualitat]
Us permet establir els detalls de la qualitat d'impressió, com ara la resolució, la gradació, la quantitat de tòner, etc.
Pantalla [Opcions detallades de qualitat]
[+][-]
[Ajustament del color]
Us permet ajustar el color, la brillantor i el contrast.
Pantalla [Ajustament del color]
[+][-]
[Opcions de coincidència]
Us permet establir una operació de coincidència per a l'ajustament del color.
Pantalla [Opcions de coincidència]
[+][-]
[Impressió en dos colors]
Imprimeix en dos colors: les parts de les dades d'impressió que no disposin de cap dada de color s'imprimeixen en ombres de negre, i les parts que disposin de dades de color s'imprimeixen en ombres del color especificat.
[Estalvi de tòner]/[Estalvi de tòner detallat]
Estalvia el consum de tòner imprimint les dades d'impressió amb menys quantitat de tòner.
A l'opció [Estalvi de tòner detallat], la impressió es va fent més clara en l'ordre següent: [Mode 1], [Mode 2] i [Mode 3].

Temes relacionats